SNOB Coffee

147A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM

Mở cửa: 07:30 - 23:30 | Giá: 30,000 - 80,000