Habari Tea & Coffee

133/11B Hòa Hưng, P.12 Quận 10, Tp.HCM

Mở cửa: 8:00 - 22:00 | Giá: 27,000 - 38,000