92/17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp.HCM

Mở cửa: 07:00 - 22:00 | Giá: 30,000 - 80,000