Farmers' Garden

496 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM

Mở cửa: 08:30 - 22:30 | Giá: 30,000 - 80,000