Chanchamayo Coffee

6A Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Tp.HCM

Mở cửa: 07:30 - 23:00 | Giá: 50,000 - 100,000